หจก. สมาร์ท โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส
โทร 021800205 - 7, 0843345599
 • th

เครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า 45 แผ่น/นาที


เครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า 45 แผ่น/นาที

รายละเอียดสินค้า

เครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera TA-4501i (A3)

 

Copy / Print / Scan สี / Fax* Network ความเร็ว 45 แผ่น/นาที *** พิเศษ ประกันเครื่อง 3 ปีเต็ม

 

 

รหัสสินค้า : Kyocera4501i
ยี่ห้อ : Kyocera
รุ่น : TA-4501i
สภาพสินค้า : สินค้ามือใหม่รายละเอียดสินค้า :

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร

 • เป็นเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังส์ชั่นทำหน้าที่ Copier, Printer, Scanner, Fax (option)
 • แบบตู้เซมิ-คอนโซล ผงหมึกแห้งชนิด Mono component ไม่ใช่ผงแม่เหล็ก และไม่ทา ลายสิ่งแวดล้อม
 • รองรับงานได้สูงสุดเดือนละ 200,000 แผ่น
 • ความเร็วถ่ายเอกสารขาวดำ 45 แผ่น (A4), ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ A5R – A3 (12” x 18” for Print)
 • ความเร็วหน่วยประมวลผล P1022 (Dual Core)/ 800MHz
 • ความละเอียดในการพิมพ์ 9,600 x 600 dpi, 600 x 600 dpi, Grayscale 256 Level
 • ชุดป้อนต้นฉบับอ่านครั้งเดียวพร้อมกัน 2 หน้าอัตโนมัติ DP-772 (Dual Scanning) บรรจุได้ 175 แผ่น (35-220 g/m2)
 • แม่แบบสร้างภาพชนิด Amorphous Silicon Drum มีความทนทานใช้งานได้ 6 แสนมิเตอร์
 • ใช้เวลาในการอุ่นเครื่องไม่เกิน 23 วินาที, ความเร็วแผ่น แรก 3.8 วินาที
 • ตั้งจำนวนการถ่ายต่อเนื่องได้ 1 – 999 สำเนา
 • หน่วยความจา มาตรฐาน (Memory)ในเครื่อง 2GB Ram + 160 GB HDD
 • ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาดๆ ละ 500 แผ่น (ปรับอิสระ A5R-A3, 12” x 18”, ความหนากระดาษ 60-220 แกรม) สูงสุด 4
 • ถาด ( Option PF-730 (B) พร้อมช่องป้อนป้อนมือต่างหากอีก 150 แผ่น (ปรับอิสระ A6R-A3 ความหนากระดาษ 60-
 • 300 แกรม, Banner Print ยาวสูงสุด 1.20 เมตร (Print) ความหนากระดาษ 136 แกรม – 163 แกรม)
 • จอภาพสีแสดงคา สั่งแบบสัมผัสขนาด 8.5 นิ้ว (INTELLIGENT CONTROL PANEL) แบบ SWIVEL Type การใช้
 • งานแบบ SMART PHONE หรือ TABLET และสามารถปรับระดับการมองได้ 2 ระดับ
 • อัตราส่วนการถ่ายย่อ -ขยาย เลนส์ซูม 25% - 400% พร้อมย่อ 4 ระดับ ขยาย 4 ระดับ
 • สามารถย่อ -ขยาย (XY Zoom) เฉพาะแนวตั้งหรือแนวนอนได้
 • Auto Drawer Switching การถ่ายต่อเนื่องถ้าถาดกระดาษที่ใช้งานอยู่หมดเครื่องจะเปลี่ยนไปอีกถาดอัตโนมัติ
 • Auto Paper Selection เครื่องสามารถเลือกกระดาษอัตโนมัติให้ตรงตามขนาดของต้นฉบับ
 • Scan Once Copy Many การถ่ายงานจากหน่วยความจา โดยอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียวตั้งจำนวนสำเนาได้
 • Invert คือการถ่ายภาพกลับขาว-ดำ / Mirror คือการถ่ายภาพกลับ ซ้าย-ขวา
 • Program Memory สามารถบันทึกงานที่ใช้เป็นประจำได้ 50 โปรแกรม
 • Collate Offset (Electronic Sort) การจัดเรียงเอกสารเป็นชุดได้ 999 ชุดโดยอัตโนมัติ
 • Rotate Copy การถ่ายหมุนภาพต้นฉบับให้ลงกระดาษสา เนาได้ถูกต้อง
 • Combine Mode การถ่ายรวมต้นฉบับ 2/1 , 4/1 ลงกระดาษแผ่น เดียวหน้าเดียวกันและ 8/1 ในกรณีถ่าย 2 หน้า
 • Page Number การพิมพ์ลำดับเลขจำนวนหน้าเอกสารเช่น 1/n, -1-, P.1, Text Stamp
 • Margin Shift การเลื่อนขอบสา เนาได้ทั้งบน-ล่าง, ซ้าย-ขวา เพื่อเข้าแฟ้มเอกสารตั้งระยะได้-18 ถึง +18 ม.ม
 • สามารถเลื่อนภาพมาอยู่กึ่งกลางกระดาษ (Centering) ได้  TASKalfa 4501i
 • Cover Mode การถ่ายเอกสารเป็นชุด โดยมีถ่ายทา ปกหน้าปกหลังจัดเป็นชุดได้
 • Border Erase Mode การลบขอบด าของสำเนาเลือกได้ได้ทั้งเป็นแผ่น 4 ด้าน หรือหนังสือลบ 4 ด้านพร้อมสันกลาง
 • หรือสามารถเลือกลบเฉพาะด้านได้ตามต้องการ ปรับได้ตั้งแต่ 0-50 ม.ม
 • Duplex Mode การถ่ายทำสำเนากลับหน้าหลังอัตโนมัติ ความหนากระดาษ 60-256 แกรม
 • Split Copy การถ่ายสำเนาแยกหน้าเป็น A4 ได้ 2 แผ่น
 • OHP Back การถ่ายแผ่น ใสโดยมีกระดาษเปล่ารอง หรือเลือกให้กระดาษรองถ่ายตามแผ่น ใสเปล่าก็ได้
 • Job Accounting (ID Code) ระบบควบคุมถ่ายเอกสาร, ตรวจสอบ, กำหนดจำนวนใช้สามารถตั้งได้1,000 รหัส หรือ
 • สามารถเพิ่มควบคุมการใช้งานด้วย  ID Card
 • Interrupt Copy ปุ่มแทรกงานเร่งด่วน โดยเครื่องจะพนักงานเก่าจำนวนที่เหลือไว้ที่หน่วยความจา
 • Booklet Copy การถ่ายทา เอกสารจัดเป็นรูปเล่มหนังสืออัตโนมัติ
 • Repeat copy ระบบการถ่ายซ้ำ เพิ่มเติมจากงานที่ถ่ายเสร็จแล้วซึ่งไม่จำเป็นต้องอ่านต้นฉบับใหม่อีกครั้ง
 • Image Repeat การถ่ายเอกสารซ้ำ หลายๆภาพลงบนกระดาษหน้าเดียวกัน เช่น ทา นามบัตร
 • Image Preview สามารถตรวจสอบงาน หรือเลือกงานก่อนการใช้งาน
 • Accessibility Display เป็นฟังส์ชั่นช่วยให้อักษรหน้าจอใหญ่ขึ้นเพื่อสะดวกต่อการใช้งานสำหรับผู้บริหาร
 • Help เป็นโปรแกรมแนะนา การใช้งานสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานเครื่องมาก่อน ให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง
 • คุณสมบัติเลเซอร์พริ้นเตอร์ (Network Printer)
 • ความเร็วในการพิมพ์ 45 แผ่น ต่อนาที A4 (B/W)
 • ความละเอียดในการพิมพ์ 9,600 x 600 dpi, 600 x 600 dpi/ 8 Bit/Dot, Grayscale 256 Level
 • ภาษาที่ใช้ในการพิมพ์ PCL 6,PJL,KPDL 3(PostScript 3 compatible), XPS
 • การเชื่อมต่อ 10/100/1000 Base-TX, High speed USB 2.0, USB Host Interface
 • Network Print / Support Protocols : TCP/IP, IPX/SPX, Apple Talk, NetBEUI, IPv6, IPsec, SSL, WSD Print
 • รองรับในระบบปฏิบัติการของ WINDOWS OS, Novell OS, MAC OS, UNIX OS
 • Security Water Mark เป็นระบบป้องกันการถ่ายเอกสารซ้ำโดยสำเนาที่ถ่ายซ้ำจะขึ้นลายน้ำมาอย่างเห็นชัด
 • BANNER Printing สามารถสั่งพิมพ์งานได้ยาวถึง 1.20 เมตร (Max 304.8 mm x 1220 mm)
 • Security Print , E-mail Printing, Internet Printing, USB Direct Print
 • คุณสมบัติ สแกนเนอร์ Multiple “Scan To” Location
 • ความเร็วในการสแกน 160/80 หน้าต่อนาที (B/W/ Color 300 dpi) A4 with DP-772 Dual Scan
 • สามารถสแกนต้นฉบับได้ใหญ่สุดถึง A3 (11” x 17”)
 • สามารถปรับความเข้มจางในการสแกนได้ 13 ระดับ
 • ความละเอียด 600,400,300,200, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi (256 level/ Color)  TASKalfa 4501i
 • Scan-TO-PC/SMB/FTP ได้สูงสุด 2,000 address, max 10 address/ group
 • Scan-TO-EMAIL ได้สูงสุด 2,000 address, max 500 address/ group
 • Scan-TO-USB, TWAIN Scanning
 • Sent and Print, Sent and Store เป็นฟังส์ชั่นสั่งสแกนงานพร้อมพิมพ์หรือเก็บงานในครั้งเดียว
 • รูปแบบไฟล์ TIFF, PDF, JPEG , XPS, High Comp PDF
 • โปรแกรมการจัดการ KM-NET Viewer, TWAIN Source, Paper Port
หมวดหมู่:
ยี่ห้อ Kyocera
ปรับปรุงล่าสุด:
02 มิถุนายน 2015
เครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า 45 แผ่น/นาที หจก. สมาร์ท โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส
สอบถาม
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Sharp รุ่น AR202ST

หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Sharp รุ่น AR202ST หมึกชาร์ป Sharp AR-020ST Toner ของแท้ 100 % ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร Sharp รุ่น AR 163, 201,202,AM205,206

สอบถาม
เครื่องถ่ายเอกสาร Xerox DocuCentre S2320

ถ่ายเอกสาร, พิมพ์, สแกนเอกสารขาว-ดำ ความเร็ว (ขาวดำ) สูงสุด 23 แผ่นต่อนาทีสำหรับขนาด A4 ชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ

สอบถาม
หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร HP รุ่น C8061X

หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร HP รุ่น C8061X โทนเนอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ LASERJET 4100 SERIES ที่ให้คุณภาพในการพิมพ์สูงและ ยังให้ปริมาณการพิมพ์ที่ดีเยี่ยม

สอบถาม
หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KONICA MINOLTA รุ่น BHC350

หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KONICA MINOLTA รุ่น BHC350 หมึก KONICA MINOLTA BH C 350/450 Toner ของแท้ 100 % ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร KONICA MINOLTA รุ่น Bizhub C350, C351, C450

สอบถาม
หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Xerox รุ่น CT200542

หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Xerox รุ่น CT200542 Xerox DocuCentre C250 / 360 / 450 / 2200 / 3300 / 4300 Yellow Toner Cartridge - 15,000 pages

สอบถาม
หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น TK-410

หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น TK-410 หมึกสีดำ Kyocera KM-1620 / 1635 / 1650 / 2050 Copier Toner - 15,000 pages

สอบถาม
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung รุ่น ML-1865W

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung รุ่น ML-5510ND ความเร็วสูง 52 แผ่น/นาที รองรับงานหนัก รับประกันสินค้า 3 ปี

สอบถาม
หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร HP รุ่น C9732A

หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร HP รุ่น C9732A เลเซอร์โทนเนอร์ Toner Printer HP : HP Color LaserJet 5500, 5500dn, 5500dtn, 5500hdn, 5500n, 5550, 5550dn, 5550dtn

สอบถาม